6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Getirdiği Bazı Yenilikler

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle tescil sistemi yeniden şekillendirilmiştir,kanun yüksek oranda AB tüzüğünü uyumlu hale getirilmiştir.Belli başlı değişiklikler; marka tanımının kapsamının genişlemesi ile ses ve renk markaları gibi yeni marka çeşitlerinin tesciline imkan tanınmıştır.Markayı kullanma ile ilgili kapsam değiştirilmiş,markanın ithalatta kullanılması kapsamdan çıkartılmıştır.Marka, hakkında ceza davaları devam etmekle birlikte patent,faydalı model ve tasarım tescilinde ceza davaları kaldırılmış,yalnızca hukuk davalarının varlığı kabul edilmiştir.Tazminat hesaplamalarında değişikliğe gidişilmiş,daha önceden davaya konu sınai mülkiyet hakkı üzerinden elde edilen kazanç baz alınırken,kanunla net kazanç üzerinden hesaplanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.Zarar gören kişilerin el koyduğu mallarla ilgili hızlı imha prosedürü uygulanmaya başlanmış,depo giderleri gibi önemli bir gider kalemi ortadan kaldırılmıştır.

Tasarımlar ilgili kısımda ise daha önceden olmayan yenilik incelemesi getirlmiştir.İlan süreci 3 aya indirilmiş,modası sık değişen sektörler için piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren 3 yıl süre ile koplamaya karşı tescilsiz koruma imkanı sağlanmıştır.

Patent kısmında ise en önemli değişiklik yine sürelerin kısalması ile birlikte 7 yıl koruma imkanı tanıyan incelemesiz sistemin yürürlükten kaldırılması olmuştur.

Marka Vekili (Trademark Attorney)

Gönül YENİAY