YENİ PATENT YASASI ÇIKIYOR…

YENİ PATENT YASASI ÇIKIYOR…

Bugüne kadar KHK hükmünde Kararname esas alınarak korunan fikri ve sınai haklar patent yasasının yürürlüğe girmesiyle çok daha etkin korunacaktır.Türk Patent Enstitüsü yasa taslağı oluşturup,görüş ve önerilere açarak ön hazırlığını tamamlamıştır.Yasanın kabul edilmesi ile birlikte globalda şirket öz sermayesinin %60’ları olarak ifade edilen marka,endüstriyel tasarım,patent ve faydalı model Türkiye’de de öz sermayedeki payını arttıracaktır.

Bu konuda toplum bilincinin yükseltilmesi için ödül törenleri,eğitim ve toplantılar organize eden kurumumuz,meslek hayatımın başladığı 2002 yılından bu yana en etkin faaliyetlerini son 3 yıla yaymıştır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet alanında biz vekil şirketlere de görev düşmektedir.Firma havuzumuzda yer alan sanayicilerimizi güncel gelişmelerden,uygulama değişikliklerinden haberdar etmekle ancak  ülke bazında farkındalık oluşturabiliriz.

Patentlerin ticarileştirilmesi için etkin bir faaliyet yürütülmektedir.Patent yasası ile bir zemin oluşturulmuş,akıl ve sermaye birleşimleri hedeflenmektedir,İnovasyona ciddi katkılar sunması kaçınılmaz olacaktır.

Sanayicilerimize önerimiz, tescille büyüme konusunu önemsemeleri olacaktır.Tescilsiz marka kullanmak başkasının markasına yatırım yapmaktır esasen.Ürünlerinizin satış değerini özgün tasarımlarınız belirler,endüstriyel tasarım koruması ürettiğiniz ürünlerde hak sahibi olmanızı sağlar.Patent,faydalı modele konu ürününüz varsa yine korumanın yolu tescilden geçmektedir.

 

Gönül YENİAY

Fikri ve Sınai Mülkiyet

Tescil Danışmanı